Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

4335 d482 420
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaoll oll
2120 e7c3 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover via100suns 100suns
4989 f9ee 420
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
3811 fcd7 420
Reposted fromtanadelgigante tanadelgigante viaanonim anonim
seeyouinthehell
Bo to takie cudowne dla kobiety,
kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafreska freska
seeyouinthehell
seeyouinthehell
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viapuszka puszka
seeyouinthehell
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

June 20 2017

seeyouinthehell
3452 e4d8 420
Reposted fromstroschek stroschek viaboringsoup boringsoup
seeyouinthehell
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
seeyouinthehell
1840 0d35 420
Reposted frommeem meem viablondi blondi
seeyouinthehell
5675 b8c9 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viazabka zabka
1775 4928 420

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuszka puszka
seeyouinthehell
1832 2ee1 420
Reposted fromsarazation sarazation viapuszka puszka
0679 424d 420

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaJuliette Juliette
seeyouinthehell
3595 116f 420
Reposted fromYuei Yuei viaJuliette Juliette
seeyouinthehell
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaJuliette Juliette
seeyouinthehell
0474 72bd 420
Reposted fromdeadgwen deadgwen viaboringsoup boringsoup

June 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl