Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

seeyouinthehell

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto via100suns 100suns
seeyouinthehell
8324 afa2 420
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka

June 09 2017

seeyouinthehell
5900 cc0b 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazabka zabka
seeyouinthehell
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via100suns 100suns

June 06 2017

1886 8640 420
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
0605 2150 420
Reposted fromqb qb viapuszka puszka
seeyouinthehell
5737 8641 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapuszka puszka
seeyouinthehell
0060 0ac0 420
seeyouinthehell

June 05 2017

seeyouinthehell
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viafreska freska
seeyouinthehell
3508 de12 420
Reposted fromLinaa Linaa viaoll oll
seeyouinthehell

June 04 2017

seeyouinthehell
8821 4dee 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadifferent different
seeyouinthehell
seeyouinthehell
8507 2ea6 420
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viafreska freska
seeyouinthehell
8683 55d6 420
Reposted fromstroschek stroschek viaoll oll
2909 da91 420
Reposted fromgreggles greggles viacytrusowa cytrusowa
seeyouinthehell
Reposted fromDennkost Dennkost viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl