Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

seeyouinthehell
Reposted fromFlau Flau viablondi blondi
seeyouinthehell
4220 49d8 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viablondi blondi

April 13 2017

seeyouinthehell
7213 ce36 420
Reposted fromoll oll
seeyouinthehell
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana
seeyouinthehell
1512 98d3 420
Reposted fromdaniellss daniellss viafreska freska
1552 4a08 420
Reposted frommrautyna mrautyna viafreska freska
9776 341d 420
seeyouinthehell
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaFredFuchs FredFuchs
seeyouinthehell
0049 05f2 420
Reposted fromsarazation sarazation viaJuliette Juliette
seeyouinthehell
6682 860d 420
Reposted fromsonaive sonaive viaJuliette Juliette
seeyouinthehell
seeyouinthehell
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
seeyouinthehell
5039 e471 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
Reposted frommeem meem viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl