Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

seeyouinthehell
4100 6fc0 420
Reposted fromXandir Xandir viaoll oll
seeyouinthehell
1714 17c7 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
seeyouinthehell
7993 cdf5 420
Zimowy Duda
Reposted fromvs vs viaoll oll
seeyouinthehell

through-the-olive-trees: Ayn al-Arab, SYRIA.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapuszka puszka
seeyouinthehell
8228 5fe3 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapuszka puszka
seeyouinthehell
Z miłości człowiek głupieje i jest w tym coś pięknego, natomiast z braku miłości również głupieje, ale jest w tym coś wyniszczającego
— Federico Moccia "Chwila szczęścia"
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viazabka zabka
seeyouinthehell
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazabka zabka
seeyouinthehell
seeyouinthehell
1098 6b5d 420
Reposted fromverronique verronique viailovemovies ilovemovies
seeyouinthehell
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajustmess justmess
seeyouinthehell
3385 c146 420
Reposted fromwieczerza wieczerza viafreska freska
seeyouinthehell
7412 640e 420
James Dean in Times Square, New York City, 1955
Reposted fromsupersymmetry supersymmetry viafreska freska
seeyouinthehell
7859 0229 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreska freska
seeyouinthehell
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta
— Dorota Masłowska
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaoll oll
seeyouinthehell
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta
— Dorota Masłowska
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaoll oll
seeyouinthehell
7557 9d19 420
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaoll oll
seeyouinthehell
Reposted fromlaluna laluna viaoll oll
seeyouinthehell
6665 b374 420
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaoll oll
seeyouinthehell
a mi potrzeba
rąk twoich ciepłych
jak kubek herbaty
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki

November 27 2016

seeyouinthehell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl