Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

seeyouinthehell
9663 6a62 420
Reposted fromerial erial viacytrusowa cytrusowa
seeyouinthehell
2836 2a38 420
Reposted fromLunarr Lunarr viacytrusowa cytrusowa

January 03 2018

6051 058c 420
Reposted fromdivi divi viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana
seeyouinthehell
seeyouinthehell
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana
seeyouinthehell
2853 e386 420
seeyouinthehell
2852 193a 420
seeyouinthehell
Twoje ciało jest Twoim mieszkaniem.
— Musisz jeść.
seeyouinthehell
9020 091e 420
Reposted fromczajnikq czajnikq vianelabai nelabai

January 02 2018

seeyouinthehell
seeyouinthehell
seeyouinthehell
5023 ee09 420
seeyouinthehell
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
seeyouinthehell
1597 4902 420
Reposted fromanuluj anuluj viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana
seeyouinthehell
seeyouinthehell
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana
seeyouinthehell
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatentego tentego
seeyouinthehell
Ten, któremu starczy odwagi i wytrwałości, by przez całe życie wpatrywać się w mrok, pierwszy dojrzy w nim przebłysk światła.
— Dmitry Glukhovsky
Reposted fromcorvax corvax viapuszka puszka
seeyouinthehell
7231 5270 420
Reposted fromframbuesa frambuesa viaplotkara plotkara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl